Yatırım Takip ve Koordinasyon Birimi
02 Nisan 2018

GÖREVLERİ

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı yatırım programına alınan sağlık yatırımlarının tıbbi cihaz hariç ihtiyaç programlarının hazırlanmasını komisyon marifetiyle yapmak,

2- Genel Müdürlüğümüze bağlı yatırımların açılışa kadar olan sürecini takip etmek, değerlendirmek ve WEB tabanlı olarak ilerleme durumlarına ait takibini yapmak,

3- Genel Müdürlüğümüze bağlı yeni sağlık tesisi ihtiyaç taleplerinin SHGM ile koordineli çalışmak,

4- Tadilat Onarım Birimine gelen inşaat, bakım onarım taleplerinden ilgili birimce gerekli görülen talepler için görüş bildirmek,

5- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık hizmeti sunumunda kullanılmak üzere (ADSM, TRSM, AMATEM, ÇİM, ek bina, vb.) bina kiralamalarında ilgili birimce gerekli görülen talepler için görüş bildirmek,

6- Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinden gelen yeni yatırım taleplerini ilgili birimlere koordine etmek, SHGM ve SYGM ile ilgili iş ve işlemlere ait yazışmaları yapmak,

7- Yapım aşamasında olan yeni sağlık tesislerinin açılışa hazırlık iş ve işlemlerinde Donanım planlaması yapılmasının sağlanması için yatırımların fiziki gerçekleşme oranlarının düzenli takibi ve güncel durumlarının Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığına bildirmek,

8- Yapımı devam eden sağlık tesislerinin proje revizyon, yatak/ünit artış taleplerinin değerlendirilmesi, ilgili dairelere konsolidesi ile SYGM/SHGM ile yapılacak yazışmalara ait iş ve işlemleri yapmak,

9- Bakanlığımıza devri gerçekleşen/gerçekleşecek özel/kamu hastane, bina ve arsaların tespiti konusunda taşınmazlar birimine destek vermek, ilgili kurum, müdürlük ve birimlerle konsolideleri yaparak taşınmazlar biriminin envanterine kayıt edilmesine katkıda bulunmak,

10- Genel Müdürlüğümüz diğer daire başkanlıklarından gelen yatırım konulu koordinelere cevap oluşturmak iş ve işlemleri yürütmek,

11- Daire Başkanlığının, haftalık, aylık (gerekiyorsa), yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak düzenlemek ve SABİM, BİMER, SBNET, CİMER ile bilgi edinme biriminden gelen iş ve işlemleri yürütmek,

12- Daire Başkanlığına ait İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Stratejik Eylem Planları ile Bütçe ve performans çalışmalarını yürütmek.