Tadilat ve Onarım Birimi
02 Nisan 2018

GÖREVLERİ

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizden gelen tüm İnşaat Bakım, Onarım ve Tadilat işlerine ait her türlü ödenek (06.07 büyük onarım kalemi) ve izin taleplerinin ilgili Genelge kapsamında değerlendirilmesini sağlamak ve çalışmalara ait iş ve işlemleri yürütmek,

2- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizden gelen inşaat, tadilat onarım ihtiyaçlarına yönelik, ön izin ve/veya planlanan işin aciliyeti doğrultusunda izin ve ödenek taleplerine ait varsa proje, pursantaj, mahal listesi vb. dokümanların değerlendirilerek, gerekli görülmesi halinde Yatırım Takip Birimi ile koordineli çalışmak,

3- Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde AMATEM, ÇEMATEM, TRSM, ÇİM, Palyatif ve Evde Sağlık Hizmetleri, ÜYTE, Kemik İliği Nakil Merkezi, Diyaliz Ünitesi, Radyoaktif İyot Tedavi vb. oluşumlarına yönelik tadilat onarım işlemlerinin değerlendirilmesini yapmak,

4- Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde Sağlık Oteli, Anne Misafirhanesi, Atık yönetimi vb. hizmet oluşumlarına yönelik tadilat onarım işlemlerinin değerlendirilmesini yapmak,

5- Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı koordinesinde Engelli Bireylere yönelik düzenlemelere ait tadilat onarım işlemlerinin değerlendirilmesini yapmak,

6- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin hizmet binaları güçlendirme ve Yangın Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlara/standartlara uygun hale getirilmesi taleplerini değerlendirmek, güçlendirme ve tahkik işlemlerine yönelik SYGM ile koordinasyonu sağlamak,

7- Bağlı sağlık tesislerimiz taleplerine ilişkin gerektiğinde SYGM ve SHGM ile koordinasyonlu çalışma yapmak, görüş alış verişinde bulunmak.