Ankara FTR Hastanesine 12.12.2018 Tarihinde Başkanlığımız Hastane Açılış Birimince İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları Yapılmıştır.

13 Aralık 2021