Sağlık Tesislerinin Tadilat Onarım ihtiyaç Önceliklendirilmesi Toplantıları Video Konferans Yöntemiyle 25.02.2021 - 11.03.2021- 29.03.2021 Tarihlerinde Yapıldı

13 Aralık 2021