Enerji Verimliliği Birimi
11 Nisan 2022

  • Sağlık Tesislerimizde tüketilen enerji miktarları ve maliyetlerinde elde edilebilecek olan tasarruf miktarları hakkında alınacak tedbirlerin, uygulamaların ve elde edilen tasarruf miktarlarının takibi ve işleyişi yürütmek
  • 15.08 2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5627 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre, Enerji verimliliği kapsamında; 250 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzeri veya 10.000 m² ve üzeri kapalı alanı olan binalar için 2023 yılı sonuna kadar %15 enerji tasarrufu hedefleri tanımlanmış olan Bakanlığımıza ait binalarda gerekli tedbirlerin alınması ve bildirimlerin yapılması ile ilgili işlemleri takip edilmesi,
  • Sağlık tesislerimizde faaliyet göstermek üzere kurulumu yapılan enerji üretim sistemlerinin (trijenerasyon ve kojenerasyon sistemleri) kurulum ve faaliyet süreçlerini yürütmek.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Projesi KABEV (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği) kapsamında; Bakanlığımıza bağlı binaların uygunluk kriterlerine göre analiz edilerek sisteme kayıt edilme işi yapılması.
  • Birim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik gerektiğinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve gerekli birimlerle koordinasyonlu çalışma yapmak, görüş alış verişinde bulunmak.