Enerji Verimliliği Birimi
21 Eylül 2023

·         Bakanlığımızın kullandığı tüm binaların enerji verimliği süreçlerini yürütmek,

 

·         Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yürütümek,

 

·         15.08.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; binaların enerji tasarrufu çalışmalarını yürütmek

 

·         Sağlık Tesislerimizde bulunan enerji üretim sistemlerinin (trijenerasyon ve kojenerasyon) verimlilik süreçlerinin takibini yürütmek

 

·         Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ile Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) kapsamında  koordinasyon çalışmalarını yürütmek

 

·         Sağlık tesislerimizde Enerji verimliliği açısından iyileştirilme çalışmalarını yürütmek,

 

·         Bakanlığımız binalarında; gerektiğinde yerinde değerlendirmeler yapılmak,

·         Haftalık, Aylık, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması