Hastane Açılış Takımı
02 Nisan 2018

GÖREVLERİ

1- 10.04.2014 tarihli ve 203 sayılı yazı ile iletilen HAT Görev tanımında yer alan geçici kabul aşamasında olan Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin açılış sürecinde gecikmeye mahal vermeyecek şekilde ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli teknik raporları düzenlemek,

2- Genel Müdürlüğümüze ait yapımı devam eden yatırımların ilerleme durumlarının değerlendirilmesinde tespit edilen aksaklıkların çözümüne yönelik yerinde inceleme ve değerlendirme yapılması konusunda yatırım takip birimine bildirimde bulunmak,

3- Yerinde yapılan incelemeler neticesinde teknik rapor hazırlanması, raporun incelemesi ve değerlendirmesi, gerektiğinde görüş bildirerek onaylatılması, onaylı raporları üst makamlara sunmak,

4- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin yakıt dönüşümleri, aydınlatma sistemleri, güneş enerjisi sistemleri, ısı yalıtımı v.b. taleplere ait ödenek ve izin taleplerinin ilgili Genelge kapsamında değerlendirilmesini sağlamak ve çalışmalara ait iş ve işlemleri yürütmek,

5-Yatırım Takip Birimi veya İnşaat, Tadilat ve Onarım Birimi tarafından uygun görülmesi halinde Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin inşaat, tadilat onarım taleplerini yerinde incelemek, raporlamak ve görüş bildirmek,

6- Taşınmazlar Birimi tarafından uygun görülmesi halinde kiralama taleplerini yerinde incelemek, raporlamak ve görüş bildirmek.